cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép

tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép

I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép

Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng

Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ án. Ngoài ra còn dùng cho giáo viên sử dụng trong quá trình giảng dạy và những người quan tâm đến bộ môn này.

II. Mục lục

Chương 1. Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bêtông cót thép

 1. Các bước thiết kế
 2. Nội lực
 3. Phương pháp trạng thái giới hạn
 4. Công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm
 5. Một số vấn đề cơ bản về cấu tạo

Chương 2. Số liệu cơ bản để tính toán

 1. Cường độ của bêtông
 2. Mác và cấp độ bền của bêtông
 3. Các loại cốt thép
 4. Cường độ của cốt thép
 5. Hệ số giới hạn chiều cao vùng nén

Chương 3. Tính toán cốt thép dọc cấu kiện chịu uốn

 1. Đại cương về tính toán cấu kiện chịu uốn
 2. Tiết diện chữ nhật đặt cốt thép đơn
 3. Tiết diện chữ nhật đặt cốt thép kép
 4. Tiết diện chữ T
 5. Hình bao vật liệu

Chương 4. Tính toán cốt thép đai của dầm có tiết diện không đổi

 1. Đại cương về sự chịu lực cắt
 2. Quy định cấu tạo của cốt thép đai
 3. Quy định tính toán của tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005
 4. Tính toán theo tài liệu của Nga (tài liệu tham khảo 9 và 10)
 5. Phương pháp tính toán thực hành

Chương 5. Một số trường hợp đặc biệt về tính toán chịu lực cắt

 1. Dầm có tiết diện thay đổi
 2. Dầm có đặt cốt thép xiên
 3. Tính toán bản chịu cắt
 4. Cốt thép treo
 5. Nén thủng

DOWNLOAD

cấu kiện bê tông cốt thép
5 (100%) 1 vote

Tin tức khác

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán […]

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép I. Giới thiệu tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép Tính toán tiết diện cột là phần tương đối quan trọng trong thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xuyên, […]

Sàn sườn bê tông toàn khối

Sàn sườn bê tông toàn khối I. Giới thiệu sàn sườn bê tông toàn khối Sàn sườn bê tông toàn khối  trình bày theo từng vấn đề: tính toán nội lực, tính toán và cấu tạo cốt thép. Tài liệu dùng cho sinh viên các ngành xây dựng để học tập, làm đồ án. Cũng […]