Công nghệ bê tông xi măng tập 2 – Nguyễn Văn Phiêu

Công nghệ bê tông xi măng tập 2 – Nguyễn Văn Phiêu

công nghệ bê tông xi măng tập 2

          công nghệ bê tông xi măng tập 2

I. Giới thiệu

Trong giáo trình công nghệ bê tông xi măng tập 1 đã đề cập những vấn đề liên quan đến bê tông và các tính chất của nó. Bắt đầu từ việc lựa chọn vật liệu, tính toán cấp phối và kết thúc ở quá trình cứng rắn của bê tông trong cấu kiện hay cấu trúc.

Còn phần 2 nghiên cứu các vấn đềliên quan đến:

 • Chuẩn bị vật liệu thành phần của bê tông, hỗn hợp bê tông, cốt thép thường và cốt thép ứng lực, khuôn và kết cấu của khuôn.
 • các phương pháp công nghệ chế tạo các cấu kiện và kết cấu bê tông thường và bê tông cốt thép dự ứng lực.
 • Các thông số và các chế độ gia công.
 • Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến tính chất của bê tông, cấu  kiện, kết cấu trong tổng thể.

Công nghệ bê tông xi măng tập 2 dùng cho sinh viên đại học ngành công nghệ vật liệu xây dựng. Làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư công nghệ cấu kiện, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu.

II. Mục lục công nghệ bê tông xi măng tập 2

Chương I. TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN XI MĂNG

 1. Vận chuyển và bốc dỡ xi măng vào nhà máy
 2. Thiết bị vận chuyển xi măng trong phạm vi kho và nhà máy
 3. Các kho xi măng cơ giới
 4. Nghiền thêm xi măng

Chương II. TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN CỐT LIỆU

 1. Vận chuyển và bốc dỡ cốt liệu
 2. Các kiểu kho cốt liệu
 3. Phân loại cốt liệu

Chương III. CHẾ TẠO HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG

 1. Cân đong vật liệu
 2. Nhào trộn hỗn hợp bê tông
 3. Vận chuyển hỗn hợp bê tông
 4. Các trạm trộn bê tông

Chương IV. CHẾ TẠO HỖN HỢP BÊ TÔNG SILICAT VÀ BÊ TÔNG TỔ ONG

 1. Chế tạo hỗn hợp bê tông silicat
 2. Chế tạo hỗn hợp bê tông nhẹ cốt liệu rỗng
 3. Chế tạo hỗn hợp bê tông bọt
 4. Chế tạo hỗn hợp bê tông khí

Chương V. CỐT CỦA CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

 1. Phân loại và mác của cốt thép
 2. Đặc tính cơ học của cốt thép
 3. Tính hàn của cốt thép

Chương VI. CHẾ TẠO CÁC LINH KIỆN CỐT THÉP THƯỜNG

 1. Các loại linh kiện cốt thép và các nguyên tắc gia công
 2. Chuẩn bị cốt thép
 3. Hàn lưới và khung phẳng
 4. Uốn lưới và chế tạo khung không gian
 5. Chế tạo chi tiết chờ
 6. Kiểm tra chất lượng của các linh kiện cốt thép

Chương VII. CHẾ TẠO CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC

 1. Một số khái niệm và các phương pháp căng cốt thép
 2. Các phương pháp neo cốt thép
 3. Căng cốt thép bằng phương pháp cơ học
 4. Căng cốt thép bằng điện
 5. Đặc điểm của việc căng cốt thép trên bệ
 6. Kiểm tra trị số lực căng của cốt thép

 Chương VIII. KHUÔN VÀ LAU DẦU KHUÔN

 1. Phân loại và kết cấu của khuôn
 2. Chuẩn bị khuôn và lau dầu

Chương IX. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP

 1. Phân loại các phương pháp tạo hình
 2. Lèn chặt hỗn hợp bằng chấn động
 3. Lèn chặt hỗn hợp bê tông, bằng phương pháp quay li tâm
 4. Ép
 5. Đầm
 6. Các phương pháp kết hợp

Chương X. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO DÂY CHUYỀN TỔ HỢP

 1. Đặc điểm của dây chuyền tổ hợp
 2. Thiết bị của tuyến
 3. Tạo hình các loại panel nhiều lỗ rỗng

Chương XI. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN DÂY CHUYỀN LIÊN TỤC

 1. Phương pháp dây chuyền liên tục và phạm vi sử dụng
 2. Các loại tuyến dây chuyền liên tục và thiết bị của chúng

Chương XII. SẢN XUẤT CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO PHƯƠNG PHÁP BỆ

 1. Phương pháp bệ và phạm vi sử dụng
 2. Bệ dài
 3. Bệ ngắn và khuôn lực đứng cố định

Chương XIII. SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG KHUÔN CASÉT

 1. Đặc điểm của phương pháp tạo hình trong khuôn casét
 2. Kết cấu của thiết bị casét
 3. Quá trình công nghệ sản xuất trên thiết bị casét

Chương XIV. CHẾ TẠO ỐNG DẪN NƯỚC CAO  ÁP

 1. Chế tạo ống dẫn nước cao áp theo công nghệ ba giai đoạn
 2. Chế tạo ống dẫn nước cao áp bằng phương pháp rung – ép thủy lực
 3. Chế tạo ống từ bê tông cốt thép tự ứng suất

Chương XV. TẠO HÌNH CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN BÀN RUNG

 1. Các thiết bị của công nghệ tạo hình trên bàn rung
 2. Tạo hình các cấu kiện
 3. Các biện pháp ngăn ngừa tác động có hại của chấn động

Chương XVI. GIA CÔNG NHIỆT BÊ TÔNG

 1. Các loại gia công nhiệt bê tông
 2. Cường độ xuất xưởng của bê tông
 3. Gia công nhiệt ẩm bê tông dưới áp suất thường
 4. Ảnh hưởng của loại, thành phần khoáng của xi măng và các yếu tố khác đối với hiệu quả gia công nhiệt
 5. Gia công nhiệt ẩm trong áptôclap
 6. Gia công nhiệt bê tông bằng điện

Chương XVII. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

 1. Hoàn thiện các bề mặt chính diện bằng bê tông thường
 2. Ốp và gia công trang trí các mặt chính diện của cấu kiện
 3. Gia công trang trí và sơn quét các bề mặt chính diện của cấu kiện
 4. Tổ hợp các cấu kiện trong nhà máy

Chương XVIII. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT THÉP

 1. Các loại và sơ đồ tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm
 2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng phương pháp thống kê
 3. Kiểm tra chất lượng trong quá trình chế tạo cấu kiện
 4. Kiểm tra cường độ của bê tông
 5. Kiểm tra chất lượng của sản phẩm đã chế tạo xong
 6. Đề mác và lập chứng minh kỹ thuật sản phẩm
 7. Bảo quản sản phẩm

Tải Công nghệ bê tông xi măng tập 2 phần 1:   DOWNLOAD

Tải Công nghệ bê tông xi măng tập 2 phần 2:   DOWNLOAD

Đánh giá bài viết!

Tin tức khác

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán […]

cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ […]