Giáo trình Công Nghệ Bê Tông Xi Măng – Tập 1

giáo trình công nghệ bê tông xi măng

giáo trình công nghệ bê tông xi măng

giáo trình công nghệ bê tông xi măng

I. Giới thiệu

Lý thuyết bê tông là một trong hai phần liên quan chặt chẽ với nhau của giáo trình Công nghệ các sản phẩm đúc sẵn bằng bê tông và bê tông cốt thép. Nó nghiên cứu các dạng bê tông khác nhau, thành phần cấu tao, tính chất và những nhân tố quyết định.

Việc nghiên cứu lý thuyết bê tông nhằm tìm hiểu tính chất và yêu cầu kỹ thuật của nguyên liệu, tỷ lệ phối hợp hợp lý giữa chúng, nguyên tắc rắn chắc và phát triển cường độ của các loại bê tông và các biện pháp cải thiện tính năng kỹ thuật của chúng phù hợp với yêu cầu của công nghệ thành hình cấu kiện và điều kiện sử dụng.

Trong phạm vi giáo trình công nghệ bê tông xi măng này chỉ nghiên cứu các loại bê tông chế tạo  từ các chất kết dính vô cơ như xi măng, vôi sillic, các loại xỉ quặng, thạch cao,…

Giáo trình phù hợp cho sinh viên đại học ngành công nghệ vật liệu và cấu kiện xây dựng, ngoài ra còn dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác cần hiểu biết sâu hơn về vật liệu bê tông.

II. Mục lục giáo trình công nghệ bê tông xi măng

Chương 1. MỞ ĐẦU

1.1. Định nghĩa và phân loại

1.1.1. Phân loại theo khối lượng thể tích (dung trọng)

1.1.2. Phân loại theo chất kết dính dùng trong bê tông

1.1.3. Phân loại theo phạm vi sử dụng

1.2. Khái niệm về bê tông cốt thép

1.2.1. Lực bám dính giữa bê tông và cốt thép rất lớn

1.2.2. Bê tông bảo vệ được thép khỏi rỉ

1.2.3. Độ dãn nở nhiệt của hai loại vật liệu bê tông và cốt thép gần bằng nhau

1.3. Khái niệm về bê tông cốt thép ứng suất trước

1.3.1. Phương pháp căng trước

1.3.2. Phương pháp căng sau

1.4. Sơ lược về cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương 2. HỖN HỢP BÊ TÔNG

2.1. Tính chất cơ lý bà đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông

 

2.2. Các loại hỗn hợp bê tông và đặc trưng công nghệ của chúng

 

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất của hỗn hợp bê tông

 

Chương 3. QUÁ TRÌNH RẮN CHẮC CỦA XI MĂNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH CẤU TRÚC ĐÁ XI MĂNG

3.1. Các dạng liên kết của nước

3.2. Sự rắn chắc của xi măng poóclăng

 

3.3. Cấu trúc đá xi măng

3.4 Đẩy nhanh sự rắn chắc của bê tông ở nhiệt độ thường

3.5. Đảy nhanh sự rắn chắc bê tông ở nhiệt độ cao

3.6. Sự biến dạng về thể tích của bê tông trong quá trình rắn chắc

Chương 4. NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA BÊ TÔNG (TỪ CÁ CHẤT DÍNH VÔ CƠ)

4.1. Cấu tạo và cấu trúc của bê tông

4.2. Những tính chất của bê tông dưới ảnh hưởng của tác dụng vật lý với nước

4.3. Tính chất nhiệt lý của bê tông

4.4. Tính chất cơ học của bê tông

4.5. Tính chất đàn hồi – dẻo của bê tông

4.6. Tính bền vững của bê tông

Chương 5. BÊ TÔNG XI MĂNG CỐT LIỆU ĐẶC CHẮC (BÊ TÔNG NẶNG)

5.1. Vật liệu dùng cho bê tông nặng

5.2. Những liên hệ cơ bản trong bê tông

5.3. Chọn cấp phối bê tông

5.4. Một số loại bê tông thông dụng khác của bê tông xi măng cốt liệu đặc chắc

Chương 6. BÊ TÔNG SILICÁT

6.1. Khái niệm và những tính chất cơ bản

6.2. Sự rắn chắc của bê tông silicát

6.3. Nguyên vật liệu chế tạo bê tông silicát

6.4. Những tính chất cơ bản của chất kết dính vôi – silic

6.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bê tông silicát

6.6. Cấp phối bê tông silicát

Chương 7. BÊ TÔNG NHẸ CỐT LIỆU RỖNG

7.1. Giới thiệu chung

7.2 Phân loại và tính chất kỹ thuật

7.3. Cốt liệu rỗng trong bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

7.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng thể tích và cường độ của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

7.5. Thiết kế cấp phối bê tông nhẹ cốt liệu rỗng theo phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm

Chương 8. BÊ TÔNG TỔ ONG

8.1. Phân loại và tính chất kỹ thuật

8.2. Nguyên vật liệu để chế tạo bê tông tổ ong

8.3. Các phương pháp tạo rỗng

8.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bê tông tổ ong

8.5. Gấp phối bê tông tổ ong

 

   DOWNLOAD

Giáo trình Công Nghệ Bê Tông Xi Măng – Tập 1
5 (100%) 1 vote

Tin tức khác

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán […]

cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ […]