Kết cấu bê tông cốt thép

Kết cấu bê tông cốt thép

kết cấu bê tông cốt thép

                           kết cấu bê tông cốt thép

I. Giới thiệu

Nội dung cuốn sách kết cấu bê tông cốt thép bao gồm các nguyên tắc tính toán và cấu tạo của những cấu kiện cơ bản thường gặp trong thực tế.

Sách có thể được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành của trường Đại học Thủy lợi, ngành thủy lợi, cảng, công trình biển của các trường đại học khối công trình. Làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế, thi công kết cấu bê tông cốt thép và các cán bộ nghiên cứu.

Một số chương mở rộng là nội dung giảng dạy cho các lớp cao học của Trường Đại học Thủy lợi. Chương cuối của giáo trình dành để giới thiệu phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn của Viện bê tông Hoa Kỳ (ACI)

II. Mục lục

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

1.1. Khái niệm về bê tông cốt thép
1.2. Tính chất cơ – lý của bê tông
1.3. Tính chất cơ – lý của cốt thép
1.4. Một số tính chất của bê tông cốt thép

Chương 2. NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KẾT CẤU CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP

2.1. Phương pháp tính theo ứng suất cho phép
2.2. Phương pháp tính theo giai đoạn phá hoại
2.3. Phương pháp tính theo trạng thái giới hạn
2.4. Nguyên tắc chung về cấu tạo
2.5. Hư hỏng của kết cấu bê tông cốt thép

Chương 3. CẤU KIỆN CHỊU UỐN

3.1. Đặc điểm cấu tạo
3.2. Sự làm việc của dầm
3.3. Trạng thái ứng suất trên tiết diện vuông góc
A – Tính cường độ trên mặt cát vuông góc với trục cấu kiện
3.4. Tiết diện chữ nhật cốt đơn
3.5. Chữ nhật chữ nhật cốt kép
3.6. Tiết diện chữ T, cánh nằm trong miền nén
3.7. Một vài loại tiết diện khác thường gặp
B – Tính cường độ trên mặt cắt nghiêng góc với trục cấu kiện
3.8. Tính toán cường độ trên mặt cắt nghiêng theo phương pháp đàn hồi
3.9. Tính toán cường độ trên mặt cắt nghiêng theo trạng thái giới hạn
3.10. Biểu đồ bao vật liệu

Chương 4. CẤU KIỆN CHỊU NÉN, CẤU KIỆN CHỊU KÉO

A – Cấu kiện chịu nén
4.1.  Đặc điểm cấu tạo cấu kiện chịu nén
4.2. Tính cấu kiện chịu nén đúng tâm
4.3. Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm
4.4. Tính cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện hình chữ nhất cốt thép không đối xứng
4.5. Tính cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện chữ nhật cốt thép đối xứng
4.6. Kiểm tra cường độ cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện chữ nhật
4.7. Tính toán cấu kiện tiết diện chữ T và chữ I
B – Cấu kiện chịu kéo
4.8. Đặc điểm cấu tạo cấu kiện chịu kéo
4.9. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm
4.10. Tính cấu kiện chịu kéo lệch tâm tiết diện chữ nhật

Chương 5. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI

A – Tính độ võng của cấu kiện chịu uốn
5.1. Khái niệm chung
5.2. Độ cứng của dầm bê tông cốt thép
5.3. Xác định các trị số trong công thức Bngh
5.4. Độ võng toàn phần của dầm
B – Tính toán sự hình thành và mở rộng khe nứt
5.5. Tính toán không cho phép xuất hiện khe nứt thẳng góc
5.6. Tính toán bề rộng khe nứt thẳng góc

Chương 6. KẾT CẤU CHỊU UỐN – XOẮN

6.1. Đặc trưng chịu lực
6.2. Tính toán cấu kiện chịu uốn – xoắn tiết diện chữ nhật
6.3. Yêu cầu cấu tạo

Chương 7. XI MĂNG LƯỚI THÉP

7.1. Vật liệu dùng trong xi măng lưới thép
7.2. Đặc điểm cấu tạo của xi măng lưới thép
7.3. Đặc điểm tính toán của xi măng lưới thép
7.4. Tính kết cấu xi măng lưới thép theo cường độ
7.5. Tính kết cấu xi măng lưới thép theo biến dạng và nứt

Chương 8. KẾT CẤU BÊ TÔNG

8.1. Cấu kiện chịu nén đúng tâm
8.2. Cấu kiện chịu uốn
8.3. Cấu kiện chịu nén lệch tâm

Chương 9. SÀN PHẲNG

9.1. Cấu tạo sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
9.2. Tính sàn sườn có bản dầm theo phương pháp đàn hồi
9.3. Tính sàn sườn có bản loại dầm có kể đến biến dạng dẻo
9.4. Tính toán và cấu tạo sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
9.5. Sàn không sườn

Chương 10. TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨN ACI

10.1 Nguyên tắc tính toán
10.2. Các phương pháp và yêu cầu tính toán
10.3. Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật

DOWNLOAD

Kết cấu bê tông cốt thép
4.75 (95%) 8 votes

Tin tức khác

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán […]

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép I. Giới thiệu tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép Tính toán tiết diện cột là phần tương đối quan trọng trong thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xuyên, […]

cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ […]