kết cấu bê tông cốt thép tập 1

kết cấu bê tông cốt thép tập 1

kết cấu bê tông cốt thép tập 1

kết cấu bê tông cốt thép tập 1

I. Giới thiệu

kết cấu bê tông cốt thép tập 1 trang bị cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường, thủy lợi… Những kiến thức cơ bản về bản chất làm việc của vật liệu bê tông và cốt thép. Nắm vững những nguyên tắc cơ bản thiết kế và cấu tạo các cấu kiện cơ bản đúng với tiêu chuẩn nhà nước đã quy định.

kết cấu bê tông cốt thép tập 1:

  • Hệ thống, tóm tắt phần lý thuyết cơ bản của bêtông cốt thép.
  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức một cách tổng quan khi thực hiện các bài toán tính cốt thép cho từng loại cấu kiện bằng các sơ đồ khối
  • Giúp sinh viên củng cố, nắm vững phần lý thuyết đã học để giải quyết được những bài toán đặt ra. Một số bài tập tiêu biểu mà thường hay gặp trong thực tế

II. Mục lục kết cấu bê tông cốt thép tập 1

Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG

Chương 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

Chương 3. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO

Chương 4. CẤU KIỆN CHỊU UỐN

Chương 5. CẤU KIỆN CHỊU NÉN

Chương 6. CẤU KIỆN CHỊU KÉO

Chương 7. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI

Chương 8. CẤU KIỆN CHỊU UỐN – XOẮN

Chương 9. SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN – 5574 – 1991
  2. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCXDVN – 356 – 2005
  3. Kết cấu bê tông cốt thép (phần cấu kiện cơ bản): Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống.
  4. Đề cương môn học kết cấu bêtông 1. MH: 804003, 2011.

DOWNLOAD

 

Đánh giá bài viết!

Tin tức khác

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán […]

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép I. Giới thiệu tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép Tính toán tiết diện cột là phần tương đối quan trọng trong thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xuyên, […]

cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ […]