Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán […]

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép I. Giới thiệu tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép Tính toán tiết diện cột là phần tương đối quan trọng trong thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xuyên, […]

cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ […]

Sàn sườn bê tông toàn khối

Sàn sườn bê tông toàn khối I. Giới thiệu sàn sườn bê tông toàn khối Sàn sườn bê tông toàn khối  trình bày theo từng vấn đề: tính toán nội lực, tính toán và cấu tạo cốt thép. Tài liệu dùng cho sinh viên các ngành xây dựng để học tập, làm đồ án. Cũng […]

Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

Kết cấu thép cấu kiện cơ bản I. Giới thiệu kết cấu thép cấu kiện cơ bản Kết cấu thép là loại kết cấu được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực ngành xây dựng. Trong những năm gần đây, kết cấu thép ngày càng phát triển rộng rãi, đa dạng, phong […]

Bê tông cốt thép ứng lực trước

Bê tông cốt thép ứng lực trước I. Giới thiệu bê tông cốt thép ứng lực trước Giáo trình bê tông cốt thép ứng lực trước cung cấp khái niệm cơ bản về bê tông cốt thép ứng lực trước và các phương pháp tính toán sàn bê tông ứng lực trước Giáo trình cung […]

Khung bêtông cốt thép toàn khối

Khung bêtông cốt thép toàn khối I. Giới thiệu khung bêtông cốt thép toàn khối Khung là loại kết cấu thanh, là loại kết cấu rất phổ biến, sử dụng để làm kết cấu chịu lực chính trong hầu hết các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Quyển sách này cung cấp […]

Page 1 of 212