Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

I. Giới thiệu tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu giới thiệu một số bài toán tối ưu cơ bản đã dược nghiên cứu và ứng dụng trong lí thuyết quy hoạch toán học và trong tính toán kết cấu xây dựng

Làm tài liệu giảng dạy cao học, tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học, sinh viên cao học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, các kỹ sư công tác trong ngành xây dựng.

II. Mục lục

Chương 1. Một số phương pháp cơ bản trong lí thuyết quy hoạch toán học

 1. Khái niệm về bài toán tối ưu
 2. Phương pháp đô thị
 3. Phương pháp đơn hình
 4. Phương pháp građiên
 5. Phương pháp tuyến tính hóa bài toán quy hoạch phi tuyển
 6. Phương pháp quy hoạch hình học
 7. Phương pháp quy hoạch động

Chương 2. Bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp lực

 1. Dạng ma trận của phương pháp lực
 2. Hàm mục tiêu
 3. Bài toán tối ưu tính giàn tĩnh định
 4. Phương pháp tuyên tính hóa từng mẫu áp dụng cho bài toán tối ưu tính giàn tĩnh định
 5. Bài toán tối ưu tính giàn tĩnh định
 6. Bài toán tối ưu tính khung
 7. Một số điều cần chú ý khi giải bài toán tối ưu theo phương pháp lực

Chương 3. Bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp chuyển vị

 1. Bài toán tối ưu áp dụng cho hệ giàn
 2. Bài toán tối ưu áp dụng cho hệ khung
 3. Phương pháp tuyến tính hóa từng mẫu áp dụng cho bài toán tối ưu giải theo phương pháp chuyển vị
 4. Bài toán hoạch nguyên

Chương 4. Bài toán tối ưu tính kết cấu trong giai đoạn chảy đều

 1. Khái niệm
 2. Bài toán tối ưu dựa trên giả thuyết cứng dẻo
 3. Bài toán tối ưu xác định trọng lượng bé nhất của kết cấu
 4. Phương pháp quy hoạch động áp dụng cho bài toán tối ưu tính dầm liên tục

DOWNLOAD

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu
5 (100%) 1 vote

Tin tức khác

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép I. Giới thiệu tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép Tính toán tiết diện cột là phần tương đối quan trọng trong thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. Chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xuyên, […]

cấu kiện bê tông cốt thép

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép I. Giới thiệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép Tài liệu không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng Tài liệu phù hợp cho sinh viên học tập, làm đồ […]

Sàn sườn bê tông toàn khối

Sàn sườn bê tông toàn khối I. Giới thiệu sàn sườn bê tông toàn khối Sàn sườn bê tông toàn khối  trình bày theo từng vấn đề: tính toán nội lực, tính toán và cấu tạo cốt thép. Tài liệu dùng cho sinh viên các ngành xây dựng để học tập, làm đồ án. Cũng […]